inloggen

Zitdag vzw op weg..

vzw OpWeg biedt al 25 jaar één-op-één begeleiding aan personen.

De volgende zitdag is op 13 juni 2019 van 18u00 tot 19u30

Voorlopig gaat hem om een een kort proefproject. Er volgen nog zitdagen in april en juni. Meer detail volgen later.

Meer info over vzw Opweg: https://www.vzwopweg.be/